Bar Zamgschustert Gasthof Kreuz | © Gasthof Kreuz | Frank DrechselBar Zamgschustert Gasthof Kreuz | © Gasthof Kreuz | Frank Drechsel

Bar Zamgschustert in the Gasthof Kreuz

 Closed on Mondays (not on December 25th, 2023 and January 1st, 2024). Austrian wine bar. Open daily from 8 p.m. Closed: to December 14, 2023.

Contact

Gasthof Kreuz
Birgit Singer-Schuster
Gerbeweg 1
6992 Hirschegg
Phone +43 5517 5750